За Содексо

Содексо в България

Историята на Содеско в България започва през 2003 година. Оттогава нашият екип от професионалисти непрестанно се стреми да подобри качеството на живот на компании и организации от всички бизнес сектори в България.

Содексо Услуги за социални придобивки и възнаграждения допринасяме за прогреса на хората и резултатите на нашите клиенти и партньори, чрез подобряване качеството на живот на служителите и признание на техните постижения.

Ние развиваме, управляваме и доставяме услуги за качествен живот, които помагат на нашите клиенти да постигнат своите стратегически цели:

  • Повишаване на производителността, удовлетвореността и мотивацията на персонала
  • Оптимизация на разходите за социални придобивки благодарение на специалното социално и данъчно третиране на нашите услуги
  • Подобряване на ефективността на процесите и допълнителни приходи, посредством програмите ни за стимулиране и признание на ключови служители
  • Подобрен имидж на Вашата компания и задържане на таланти, чрез персонализирани и финансово атрактивни социални придобивки на вашите служители

Експертизата на Содексо обхваща също Услуги за управление на обекти, и Персонални и домашни услуги, което ни позволява да предлагаме цялостен подход за подобряване качеството на живот на нашите клиенти. Научете повече тук.

Трите вида ваучери, които в момента Содексо предоставя на своите клиенти са Трапеза Pass, Flexi Pass и Подарък Pass.

Групата Содексо

Основана през 1966 г. от Пиер Белон в Марсилия, Франция, днес Содексо е световен лидер в предоставянето на услуги, които подобряват качеството на живот. В продължение на почти 40 години, ние разработихме уникална експертиза, която се споделя от близо 420 000 служители в 80 държави по цял свят.

Содексо е единствената компания, която осигурява комплексна оферта на своите клиенти, предоставяйки повече от 100 иновативни услуги, благодарение на разнообразието от специалисти в нашите екипи. Ние развиваме, управляваме и доставяме уникален набор от услуги: Услуги за управление на обекти, Услуги за социални придобивки и възнаграждения и Персонални и домашни услуги на всички наши клиенти, за да се подобри качеството на живот.

Ние обслужваме над 75 милиона потребители всеки ден. Това както и нашият опит ни позволяват да развиваме услуги за качествен живот, които допринасят за благосъстоянието на индивидите, подобряване на тяхната ефективност и представянето на фирмите и организациите, за да се подобри тяхната работата ... всеки ден.

Чрез своите дейности, Содексо създава стойност за своите клиенти и служители, допринася за икономическото развитие  и работи за създаването на допълнителна заетостта на местно ниво.
Научете повече за нашата корпоративна социална отговорност.

Ключови фигури

Ключови цифри (към 31 август 2017)

Групата Содексо в световен мащаб:

20.7 милиарда евро в консолидирани приходи

427 000 служители

1-тият по големина френски работодател в света

80 държави

100 милиона потребители, обслужени дневно
 

Ценности и фундаменти:

Нашата мисия е:
да подобряваме качеството на всекидневния живот на всички, на които служим;
и да допринасяме за икономическото, социално и екологично развитие на общностите, регионите и страните, в които работим.
 

Нашите ценности

Екипен дух въплътен в нашите процеси на работа, в нашите административни и мениджърски екипи. Чрез обединение на своите уменията и знанията, членовете на нашия екип помагат за успеха на Sodexo. Ние вярваме, че работата в екип зависи от изслушването, прозрачността, уважението към другите, разнообразието, солидарността при взимането на важни решения, зачитането на правилата и взаимната подкрепа.

Прогресдухът на прогрес се проявява чрез нашата решителност, но и твърдото убеждение, че винаги можем да подобрим настоящия момент; чрез приемане на оценката за личното представяне и сравнението с това на колегите в компанията и с това на конкурентите; самооценка, тъй като разбирането на успехите, както и неуспехите, е от основно значение за непрекъснатото усъвършенстване; баланс между амбиция и смирение; и оптимизъм, убеждението, че за всеки проблем има решение, включващо иновация и напредък.

Качествено обслужване то е в центъра на всичко, което правим за нашите клиенти и потребители. За да им служим добре, трябва да докажем, че сме внимателни и отзивчиви. Това означава да се гордеем с нашата работа и да бъдем винаги една крачка напред, предусещайки техните нужди. Нашите служители, специалисти в облужването на клиенти, работят като истински предприемачи, които си сътрудничат с клиентите си и могат да взимат решения, които ще са важни и ще окажат въздействие.

 

Нашите етични принципи
Лоялност
Уважение към хората
Прозрачност в бизнеса
 

Корпоративна отговорност

Отказваме да приемем факта, че милиарди хора по света страдат от глад и недохранване

stop hunger

Като част от ангажимента към общностите, в които работим,Содексо създаде програмата Stop Hunger през 1996, за да помогне при борбата с глада и причините за него. Стремежът ни е нашите служители, клиенти, търговски представители, партньори и местни общности да обединят сили за постигане на целите на нашата кауза.

Програмата STOP Hunger се състои от четири основни компонента:

  • Доброволни начала: насърчаване на духа на служителите на Содексо да подкрепят инициативи за облекчаване на глада в общностите, в които работят.
  • Споделяне опита на Содексо: осигуряване информация относно храните и тяхната безопасност; всичко за хранителните отпадъци; обучение на безработни и бездомни относно важни умения за живот и работа.
  • Хранителни дарения: даряване на малотрайни и трайни храни за организации с различна дейност, борещи се да намалят глада и недохранването.
  • Финансови дарения: спонсориране и подкрепа на програми, които се борят срещу глада и недохранването.

Държави на 6 континента провеждат 360 мащабни програми и развиват партньорства с повече от 230 неправителствени организации, асоциации и благотворителни акции. Всяка една от тези програми е регионално адаптирана спрямо нуждите на конкретния регион.

Един свят без глад, една общност!