За контакти

За въпроси и поръчки се обръщайте към нашите консултанти:

За контакти

Содексо България ЕООД
София 1766
ж.к. Младост 4,
Бизнес Парк София,
сгр. 12А, ет. 1
тел.: 02/ 489 9803
факс: 02/ 489 9888
e-mail: spb.svc.bg@sodexo.com

За поръчки и консултации

02/ 489 9803
orders.svc.bg@sodexo.com

За търговска мрежа:

02/ 489 9018
orders.svc.bg@sodexo.com