За контакти

За въпроси и поръчки се обръщайте към нашите консултанти:

За контакти

Содексо България ЕООД
София 1766
ж.к. Младост 4,
Бизнес Парк София,
сгр. 12А, ет. 1
факс: 02/ 489 9888
e-mail: spb.svc.bg@sodexo.com

За поръчки и консултации

 
0700 40 700*
(от понеделник до петък от 09:00ч до 18:00ч)
 
*Телефонното обаждане до 0700 40 700 е на цената на градски разговор от стационарен телефон. Обажданията от мобилен телефон се таксуват по стандартните тарифи на Вашия мобилен оператор за обаждане до фиксирани мрежи.