Трапеза PASS

Трапеза PASS

С Ваучери за храна Tрапеза PASS предоставяте възможност на служителите си да се хранят здравословно и разнообразно

Подобрете мотивацията и продуктивността на служителите си и спестете до 128.88 лв на служител годишно

Ваучери за храна Ви дават възможност да повишите производителността на Вашия бизнес като реализиратe спестявания и подобрите качеството на живот на вашите служители.

Предимства на Трапеза: Pass

Икономически резултати: незабавно измерими данъчни облекчения; опростено осчетоводяване; лесни за планиране финансови потоци

Свобода на избора: сами определяте размера и периода (регулярно или еднократно) на вашата поръчка за храна Трапеза Pass; изцяло съобразена услуга с бюджета и нуждите на Вашият бизнес.

Ефективно управление на човешките ресурси: социалните придобивки, които повишават качеството на живот на Вашите служители.; инструмент, който намалява отсъствието от работното място; повишена мотивация и ефективност на Вашите служители

Изграждане на добра репутация на Вашата компания
Въвеждането на услуги насочени към подобряването на всекидневния живот на

служителите изгражда имидж на динамично развиваща се компания, отделяща голямо внимание на нуждите на своите работници и служители.

Допълнителни екстри: програма за лоялни клиенти; специални промоции за Вашите служители

Изберете Содексо България: магазинна мрежа с национално покритие; професионално консултиране от лидерите на пазара на ваучери за храна в България; високо качество на предлаганите услуги; точна и навременна комуникация; най-богатият набор от услуги за социални придобивки и възнаграждения.”

Какво трябва да направя преди да поръчам ваучери за храна?

  • Определете месечната стойност на ваучерите ТрапезаPass, които искате да предоставите на Вашите служители.
  • Изберете и комбинирайте номинални стойности на ТрапезаPass: 1лв., 2 лв., 3 лв., 5 лв., 10 лв и 20 лв. Вие можете да комбинирате номиналните стойности по различен начин при всяка една поръчка на ваучери за храна ТрапезаPass. 
  • Определете начина на опаковане на ваучерите за храна ТрапезаPass – по 100 купюри или според специфичните нужди на компанията Ви. Опакованите според Вашето желание ваучери, се пакетират в защитени пликове и се доставят лично до посоченото от Вас лице от специализирани куриери.
  • Определете точките за доставка на ваучерите за храна ТрапезаPass. Ние можем да ги доставим до всяка една точка в страната, където Вашата компания има представителство.

 

Мога ли да предоставям ваучери за храна само на определени служители?

Съгласно регулацията, ваучери за храна следва да бъдат предоставяни в еднакъв размер на всички служители, които са назначени на трудово договор или договор за управление.

 

Мога ли да предоставям различен размер ваучери за храна на служителите си?

Размерът на ваучерите за храна трябва да бъде еднакъв за всеки служител, който има трудов договор или договор за управление. Ваучерите за храна са напълно освободени от данъци и осигуровки за служителите и работодателя в рамер до 60 лева месечно на служител.

 

Мога ли да намаля заплатите и да предоставям намалението под формата на ваучери за храна?

Според законодатеслтвото е забранено. Ваучери за храна са допълнителни социални придобивки към заплатата и не могат да заместят заплатата или част от нея. Размерът на ваучерите за храна трябва да бъде еднакъв за всеки служител, който има трудов договор или договор за управление.

 

Свържете се с нас, ако имате въпроси: 0700 40 700

spb.​svc.​bg@​sodexo.​com
Изтеглете