Трапеза PASS

Трапеза PASS

Ваучери Трапеза PASS за Вашия здравословен обяд

Избирайте свободно Вашето меню в разннообразната ни търговска мрежа: магазини за хранителни стоки, вериги супермаркети, ресторанти, заведения за бързо хранене, кетъринг и ...

Какво трябва да знаете за ваучерите за храна Трапеза Pass?

Ваучерите за храна Трапеза Pass са платежни инструменти, които имат определен срок на валидност, различни номинални стойности и защитни елементи съизмерими с тези на банкнотите.

 • Ваучерите за храна са напълно освободени от данъци и осигуровки в рамер до 60 лв месечно на служител;
 • Стойността на Трапеза Pass ваучерите за храна е отпечатана с цифри и букви на лицето на всеки ваучер;
 • Ваучерите служат единствено за закупуване на готова храна, хранителни продукти и безалкохолни напитки;
 • Забранена е покупката с ваучери за храна на алкохол, тютюневи изделия и нехранителни стоки;
 • Забранена е обмяната на ваучерите срещу пари в брой;
 • Ваучерите могат да бъдат използвани до посочения срок на валидност, указан в долния десен ъгъл на лицевата страна на ваучера. След изтичане на този срок търговците няма да приемат Вашите ваучери;
 • Търговецът няма право да променя цените на хранителните продукти, според това дали купувате с ваучери или с левове;
 • При закупуване на готова храна и/или хранителни продукти с ваучери за храна Трапеза Pass не се връща ресто, но можете да доплатите с пари закупеното над стойността на ваучера;
 • Ваучерите могат да се използват на територията на цялата страна; 
 • Ваучерите са валидни единствено ако не са скъсани, увредени или зацапани. 

 

Ваучерите за храна Трапеза Pass Ви дават възможност да се храните здравословно и пълноценно и да увеличите покупателнате си възможност.

 • Ваучерите за храна са напълно освободени от данъци и осигуровки в рамер до 60 лв месечно на служител;
 • С Трапеза Pass сами съставяте своето дневно меню, като закупувате храната и напитките, които желаете;
 • Трапеза Pass Ви предоставя неограничени възможности за хранене на работното място и извън него;
 • С Трапеза Pass всичко е лесно – избирате търговския обект, решавате какви хранителни продукти или готови храни да закупите и заплащате на касата с Вашите ваучери;
 • Можете да използвате Вашите ваучери Трапеза Pass в голяма и разнообразна национална мрежа от магазини, супермаркети, ресторанти и заведения за хранене;
 • Трапеза Pass ваучерите за храна не могат да се използват за закупуване на алкохол, цигари и нехранителни стоки;
 • Дълъг срок на валидност – до една година;
 • Различни номинални стойности и защитни елементи съизмерими с тези на банкнотите;
 • Ако сумата на покупката е по-голяма от номинала на ваучерите, можете да доплатите в лева;
 • Търговецът няма право да Ви продава стоки срещу Трапеза Pass ваучери на цени, различни от обявените на тези в лева или да Ви иска допълнителна такса поради факта, че пазарувате с Трапеза Pass ваучери.