Трапеза PASS по Нар.11

Трапеза PASS по Нар.11

Ваучери Трапеза PASS по Нар. 11 за Вашия здравословен обяд

Избирайте свободно Вашето меню в разннообразната ни търговска мрежа: магазини за хранителни стоки, вериги супермаркети, ресторанти, заведения за бързо хранене, кетъринг и ...

Какво трябва да знаете за ваучерите за храна Трапеза Pass по Наредба 11?

Ваучерите за храна Трапеза Pass по Наредба 11 са платежни инструменти, които имат определен срок на валидност, различни номинални стойности и защитни елементи съизмерими с тези на банкнотите.

Наредба № 11 определя условията и реда за задължителното осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен характер и организация на труда.

 • Ваучерите за храна по Наредба 11 са напълно освободени от данъци и осигуровки в пълният рамер, който ви се предоставят
 • Стойността на Трапеза Pass ваучерите за храна е отпечатана с цифри и букви на лицето на всеки ваучер;
 • Ваучерите служат единствено за закупуване на готова храна, хранителни продукти и безалкохолни напитки, които са посочени от вашия работодател;
 • Забранена е покупката е ваучерите за храна на алкохол, тютюневи изделия и нехранителни стоки;
 • Забранена е обмяната на ваучерите срещу пари в брой;
 • Ваучерите могат да бъдат използвани до посочения срок на валидност, указан в долния десен ъгъл на лицевата страна на ваучера. След изтичане на този срок търговците няма да приемат Вашите ваучери;
 • Търговецът няма право да променя цените на хранителните продукти, според това дали купувате с ваучери или с левове;
 • При закупуване на готова храна и/или хранителни продукти с ваучери за храна Трапеза Pass не се връща ресто, но можете да доплатите с пари закупеното над стойността на ваучера;
 • Ваучерите могат да се използват на територията на цялата страна; 
 • Ваучерите са валидни единствено ако не са скъсани, увредени или зацапани. 

Избирай свободно менюто си...

 • С Трапеза Pass сами съставяте своето дневно меню, като закупувате храната, която желаете
 • Трапеза Pass Ви предоставя неограничени възможности за хранене на работното място и извън него
 • С Трапеза Pass всичко е лесно – избирате търговския обект, решавате какви хранителни продукти или готови храни да закупите и заплащате на касата с Вашите ваучери
 • Можете да използвате Вашите ваучери Трапеза Pass в голяма и разнообразна национална мрежа от магазини, супермаркети, ресторанти и заведения за бързо хранене
 • Различни номинални стойности и защитни елементи съизмерими с тези на банкнотите
 • Ако сумата на покупката е по-голяма от номинала на ваучерите, можете да доплатите в лева