Flexi PASS

Flexi PASS

Универсален инструмент за предоставяне на социални придобивки

Спечелете конкурентно предимство като се присъедините към търговската мрежа на един уникален продукт

Защо да приемате ваучери Flexi Pass? Увеличете Вашия оборот и привлечете нови клиенти като се включите в търговската мрежа на Содексо за ваучерите Flexi Pass. .

 

 • Ваучерите Flexi Pass Ви помагат не само да привлечете нови клиенти и да задържите старите, но и да увеличите обема на покупки на всеки един от тях;
 • Ваучерите Flexi Pass Ви осигуряват чувствително увеличаване на продажбите през цялата година;
 • Ваучерите Flexi Pass са сигурно платежно средство;
 • Гарантирано осребряване на ваучерите Flexi Pass от Содексо;
 • Допълнителна популярност на търговските Ви обекти: всеки един от получателите на ваучери Flexi Pass, получава и брошура с адресите на търговските обекти, където ваучерите могат да бъдат използвани;
 • Персоналът Ви ще бъде обучен от професионалните консултанти на Содексо за начина на работа с ваучери Flexi Pass.

Приемането на ваучери Flexi Pass е обвързано с подписване на индивидуален договор с всеки търговски обект и обозначаването му със стикер Flexi Pass.

Какво трябва да правите с ваучери Flexi Pass:

 • Трябва да поставите стикер на витрината, показващ, че приемате Flexi Pass ваучери;
 • Трябва да проверите дали датата на валидност на ваучерите не е изтекла;
 • Трябва да поставите печат и дата на гърба на всеки ваучер Flexi Pass (убедете се, че ваучерът не е подпечатан на гърба, т.е. не е бил използван в друг обект);
 • Проверете номиналната стойност (1, 2, 3, 5, 10 и 20 лв.);
 • Издайте касова бележка;
 • В случай, че стойността на стоката/услугата е по-висока от номинала на ваучера, то клиентът Ви доплаща разликата в лева.

Какво не трябва да правите с ваучери Flexi Pass:

 • Не трябва да връщате ресто при покупка с ваучери Flexi Pass;
 • Не трябва да заменяте ваучери Flexi Pass срещу пари в брой;
 • Не трябва да перфорирате, облепвате и пишете по ваучерите;
 • Не трябва да приемате ваучери с нарушена цялост, както и зацапан баркод, и сериен номер едновременно;
 • Не трябва да нарушавате целостта на баркода на ваучерите.

Содексо гарантира осребряването на ваучерите Flexi Pass, които сте приели във Вашите търговски обекти.

Поставете датата на приемане на ваучерите и печата на търговския обект на гърба на всеки един Flexi Pass ваучер.

Попълнете прилежно предоставената Ви от Содексо България разписка за осребряване.

Донесете ваучерите Flexi Pass на гишето на Содексо всеки делничен ден между 9.00 и 12.00 часа или ги изпратете по пощата или куриер.

Ваучерите за Flexi Pass са за еднократна употреба. След получаването им Содексо извършва следните операции с тях:

 • Анулира приетите ваучери Flexi Pass
 • Прочита бар-код информацията на всеки един ваучер
 • Съпоставя информациите за издадени и предоставени за осребряване ваучери Flexi Pass
 • Проверява защитните елементи на всеки един ваучер
 • Унищожава физически всеки един получен ваучер, като запазва електронен архив за него

След приключване на тези операции Содексо Ви изпраща фактура съдържаща стойността на дължимата услуга, както и броя и номиналната стойност на предоставените за осребряване от Вас ваучери Flexi Pass.

Фактурите могат да бъдат изпратени по електронен път при желание от страна на клиента.

Содексо автоматично прихваща комисионата за извършената услуга от номинала на ваучерите Flexi Pass, предоставени за осребряване, и заплаща сумата, равностойна на разликата.

Увеличете Вашия оборот и привлечете нови клиенти като се включите в търговската мрежа на Содексо за ваучерите Flexi Pass.

Ако искате Вашият търговски обект да приема ваучери Flexi Pass, свържете се с нашите консултанти на тел. 02/489 9803 или на e-mail: affiliates@sodexhopass-bg.com.

Станете наш партньор

Станете част от търговската мрежа на Sodexo PASS България

Свържете се с нас, ако имате въпроси: 0700 40 700

spb.​svc.​bg@​sodexo.​com