Подарък PASS

Подарък PASS

Един подарък, хиляди възможности

Привлечете нови клиенти с висока покупателна способност

Защо да приемате ваучери Подарък Pass?

Ние искаме да бъдем най-големият Ви клиент!

 • Ваучерите Подарък Pass Ви помагат не само да привлечете нови клиенти и да задържите старите, но и да увеличите обема на покупки на всеки един от тях;
 • Ваучерите Подарък Pass Ви дават възможност за допълнителен промоционален канал и популяризират вашата марка;
 • Гарантирано осребряване на ваучерите Подарък Pass от Содексо;
 • Ваучерите Подарък Pass са сигурно платежно средство;
 • Персоналът Ви ще бъде обучен от професионалните консултанти на Содексо за начина на работа с ваучери за храна Подарък Pass.

Приемането на ваучери за Подарък Pass е обвързано с подписване на индивидуален договор с всеки търговски обект и обозначаването му със стикер Подарък Pass.

Какво трябва да правите с ваучери Подарък Pass:

 • Трябва да поставите стикер на витрината, показващ, че приемате Подарък Pass ваучери;
 • Трябва да проверите дали датата на валидност на ваучерите не е изтекла;
 • Трябва да поставите печат и дата на гърба на всеки ваучер Подарък Pass (убедете се, че ваучерът не е подпечатан на гърба, т.е. не е бил използван в друг обект);
 • Проверете номиналната стойност (1, 2, 3, 5, 10, 20 и 50 лв.);
 • Издайте касова бележка;
 • В случай, че стойността на стоката/услугата е по-висока от номинала на ваучера, то клиентът Ви доплаща разликата в лева.

Какво не трябва да правите с ваучерите Подарък Pass:

 • Не трябва да връщате ресто при покупка с ваучери Подарък Pass;
 • Не трябва да заменяте ваучери Подарък Pass срещу пари в брой;
 • Не трябва да перфорирате, облепвате и пишете по ваучерите;
 • Не трябва да приемате ваучери с нарушена цялост, както и зацапан баркод, и сериен номер едновременно;
 • Не трябва да нарушавате целостта на баркода на ваучерите.

Содексо гарантира осребряването на ваучерите Подарък Pass, които сте приели във Вашите търговски обекти.

Поставете датата на приемане на ваучерите и печата на търговския обект на гърба на всеки един Подарък Pass ваучер.

Попълнете прилежно представената Ви от Содексо България разписка за осребряване.

Донесете ваучерите за Подарък Pass на гишето на Содексо всеки делничен ден между 9.00 и 12.00 часа или ги изпратете по пощата или куриер.

Ваучерите за Подарък Pass са за еднократна употреба. След получаването им Содексо извършва следните операции с тях:

 • Анулира приетите ваучери Подарък Pass
 • Прочита бар-код информацията на всеки един ваучер
 • Съпоставя информациите за издадени и предоставени за осребряване ваучери Flexi Pass
 • Проверява защитните елементи на всеки един ваучер
 • Унищожава физически всеки един получен ваучер, като запазва електронен архив за него

След приключване на тези операции Содексо Ви изпраща фактура съдържаща стойността на дължимата услуга, както и броя и номиналната стойност на предоставените за осребряване от Вас ваучери Подарък Pass.

Фактурите могат да бъдат изпратени по електронен път при желание от страна на клиента.

Содексо автоматично прихваща комисионата за извършената услуга от номинала на ваучерите Подарък Pass, предоставени за осребряване, и заплаща сумата, равностойна на разликата.