Трапеза PASS

Трапеза PASS

130 000 потребители на ваучери за храна Трапеза Pass търсят вас

Привлечете нови клиенти, увеличете покупките на съществуващите си клиенти и повишете трафика и оборота си

Увеличете Вашия оборот и привлечете нови клиенти като се включите в търговската мрежа на Содексо за ваучерите за храна Трапеза.

Предимства да работите с ваучерите Трапеза Pass:

 • Ваучерите за храна Трапеза Pass Ви помагат не само да привлечете нови клиенти и да задържите старите, но и да увеличите обема на покупки на всеки един от тях;
 • Ваучерите за храна Трапеза Pass Ви осигуряват чувствително увеличаване на продажбите през цялата година;
 • Ваучерите за храна Трапеза Pass са сигурно платежно средство
 • Гарантирано осребряване
 • Допълнителна популярност на търговските Ви обекти - всеки един от получателите на ваучери за храна Трапеза Pass, получава и брошура с адресите на търговските обекти, където ваучерите могат да бъдат използвани;
 • Персоналът Ви ще бъде обучен от професионалните консултанти на Содексо за начина на работа с ваучери за храна Трапеза Pass.

Приемането на ваучери за храна Трапеза Pass е обвързано с подписване на индивидуален договор с всеки търговски обект и обозначаването му със стикер Трапеза Pass.

С ваучерите за храна Трапеза Pass може да се закупи всеки един хранителен продукт, готова храна и/или безалкохолни напитки от Вашия търговски обект.

Какво да трябва да правите с ваучери Трапеза Pass:

 • Трябва да поставите стикер на витрината, показващ, че приемата Трапеза Pass ваучери
 • Трябва да проверите дали датата на валидност на ваучерите не е изтекла
 • Трябва да поставите печат и дата на гърба на всеки ваучер Трапеза Pass (убедете се, че ваучерът не е подпечатан на гърба, т.е. не е бил използван в друг обект
 • Проверете номиналната стойност (0.50, 1, 1.20, 2, 3, 5, 10 и 20 лв.)
 • Издайте касова бележка
 • В случай, че стойността на стоката/услугата е по-висока от номинала на ваучера, то клиентът Ви доплаща разликата в лева.

Какво не трябва да правите с ваучерите за храна Трапеза Pass:

 • Не трябва да връщате ресто при покупка с ваучери Трапеза Pass
 • Не трябва да заменяте ваучери Трапеза Pass срещу пари в брой
 • Не трябва да перфорирате, облепвате и пишете по ваучерите
 • Не трябва да приемате ваучери с нарушена цялост, както и зацапан баркод, и сериен номер едновременно
 • Не трябва да нарушавате целостта на баркода на ваучерите
 • Не трябва да предоставяте срещу ваучери Трапеза Pass спиртни напитки и/или тютюневи изделия

Содексо гарантира осребряването на ваучерите Трапеза Pass, които сте приели във Вашите търговски обекти.

Поставете датата на приемане на ваучерите и печата на търговския обект на гърба на всеки един Трапеза Pass ваучер.

Попълнете прилежно представената Ви от Содексо България разписка за осребряване.

Донесете ваучерите за храна Трапеза Pass на гишето на Содексо всеки делничен ден между 9.00 и 12.00 часа или ги изпратете по пощата или куриер.

Ваучерите за храна Трапеза Pass са за еднократна употреба. След получаването им Содексо извършва следните операции с тях:

 • Анулира приетите ваучери Трапеза Pass
 • Прочита бар-код информацията на всеки един ваучер
 • Съпоставя информациите за издадени и предоставени за осребряване ваучери Трапеза Pass
 • Проверява защитните елементи на всеки един ваучер
 • Унищожава физически всеки един получен ваучер, като запазва електронен архив за него

След приключване на тези операции Содексо Ви изпраща фактура съдържаща стойността на дължимата услуга, както и броя и номиналната стойност на предоставените за осребряване от Вас ваучери Трапеза Pass.

Фактурите могат да бъдат изпратени по електронен път при желание от страна на клиента.

След заплащане на стойността на услугата, Содексо Ви превежда стойността на ваучерите предоставени за осребряване по посочената от Вас в договора банкова сметка.