Трапеза Pass

Повишете мотивацията и производителността във Вашата компания и реализирайте спестявания.

Научете повече

Ползи и предимства

Услугите за качествен живот допринасят за прогреса на хората и постиженията на организациите.

Содексо изгражда, управлява и предоставя комплексна оферта от услуги, които подобряват качеството на живот на служителите, позволяват на фирмите да оптимизират разходите си за социални придобивки, да повишат производителността и мотивацията на персонала и подобрят имиджа си. Поради тази причина Содексо е стратегически партньор на компании, институции и местни власти, които вярват във връзката между добрите резултати и благосъстоянието на хората.

Нашите консултанти изготвят индивидуално решение за въвеждане и управление на социални програми, базирани на ваучерната система, съгласно Вашите нужди и управленчески цели.

Услугите, които Содексо предлага на бизнеса в България са:

  • Напълно освободените от данъци и осигуровки: Ваучери за храна Трапеза Pass
  • Ваучери за безплатна храна по наредба 11, които се предоставят на служители, които извършват труд със специфичен характер и работят при специфична организация на труда
  • Ваучери за подарък Подарък Pass, които могат да бъдат използвани, както като корпоративни подаръци за партньори и клиенти, така и като подаръци за служители.
  • Гъвкавият социален пакет, който е съобразен с нуждите на всеки един служител: Ваучери Flexi Pass