Flexi PASS

Flexi PASS

За всичко, което обичате

Вие сами моделират пакета придобивки в зависимост от специфичните си нужди и желания: фитнес, козметични и здравни процедури, дрехи, книги, спорт, почивка, пътуване, детски стоки, хранителни продукти, ресторанти и много други

Ваучерите Flexi Pass са един от най-универсалните инструменти за предоставяне на социални придобивки в натура: фитнес, козметични и здравни процедури, дрехи, книги, спорт, почивка, пътуване, детски стоки, хранителни продукти, ресторанти и много други...

Ваучерите Flexi Pass са платежни инструменти, които имат определен срок на валидност, различни номинални стойности и защитни елементи съизмерими с тези на банкнотите.

 • Стойността на Flexi Pass е отпечатана с цифри и букви на лицето на всеки ваучер;
 • Ваучерите служат за закупуването на всички стоки и/или услуги, предлагани в търговските обекти, освен ако няма изрично посочени рестрикции;
 • Забранена е обмяната на ваучерите срещу пари в брой;
 • Ваучерите могат да бъдат използвани до датата, указана на лицевата страна на ваучера. След изтичане на този срок търговците няма да приемат Вашите ваучери;
 • Търговецът няма право да променя цените на продуктите, според това дали купувате с ваучери или с левове;
 • При покупки с ваучери Flexi Pass не се връща ресто, но можете да доплатите с пари закупеното над стойността на ваучера;
 • Ваучерите могат да се използват на територията на цялата страна; 

Ваучерите са валидни единствено, ако не са скъсани, увредени или зацапани.

Да избираш свободно социалните си придобивки...

 • Придобивка по избор
 • Незабавно използваема придобивка независимо къде работите
 • Свобода и опростено използване
 • Най-голямата мрежа от обекти в страната
 • Спестявате средства